Chaos Guides

Guiding by Human Design

Generator

Strategie: reageren op

Niet-zelf thema:  frustratie

Generator: sacraal gedefinieerd, geen motor connectie naar het keelcentrum

Manifesting Generator: sacraal gedefinieerd, een motor connectie naar het keelcentrum’

Aura:  open en omvattend

Vragen: wie ben ik? Zal ik gevraagd worden? 

Handtekening/doel:  tevredenheid 

Beide generator variaties zijn geschapen om te reageren met hun sacrale centrum door geluid, een onderbuik reactie of een fysieke beweging naar iets toe of van iets af. De sacrale reactie gaat over beschikbaarheid van energie voor iets. 

Er is een verschil tussen de twee typen generators.

Als een pure generator reageert en meedoet met een activiteit gaan ze stap-voor-stap door de lagen van ontwikkeling, soms vastlopend op punten en zich daar dan klem voelen zitten ( omdat ze geen verbinding hebben met het keelcentrum). Hun gave en doel in het leven is werk te hebben waar ze van houden en hun mogelijkheid om het te perfectioneren door alle stadia te doorlopen, te laten zien. Als ze vanuit hun sacraal hebben gereageerd zullen ze alle stadia van ontwikkeling doorlopen zonder op te geven. Maar de meeste generators beginnen iets vanuit hun brein, en geven het snel op bij de eerste hindernis, omdat ze gewoon de energie niet hebben om het vol te houden. Ze raken gefrustreerd en geven op.

Tegenovergesteld kan de manifesterende generator beginnen met manifesteren na hun eerste sacrale reactie, omdat zij een motor verbinding hebben met het keelcentrum. Hun gave en doel is effectiviteit. Omdat zij een motor verbinding hebben met de keel gaan ze snel van reactie naar manifestatie. Ze zijn niet geschapen om een stap-voor-stap proces te doorlopen. Het dilemma van de manifesterende generator is dat ze ongeduldig kunnen zijn en zo snel willen gaan dat ze essentiële stappen in het proces missen. En dan terug moeten en de benodigde stappen alsnog moeten doen. Dit kan zeer frustrerend zijn, dus zullen ze moeten leren om langzameraan te doen. Hun doel in het leven is werk te hebben waar ze van houden en hun mogelijkheid tot effectiviteit te tonen. Manifesterende generators zullen altijd proberen te initiëren en manifesteren, en als ze weerstand tegenkomen zullen ze opnieuw en opnieuw erdoorheen duwen, wat leidt tot een beschadigd lichaam en uiteindelijk slechte gezondheid. Ze kunnen last hebben van agressiviteit en ongeduldigheid, en hebben een thema van boosheid en frustratie in hun leven omdat ze te ongeduldig zijn hun sacrale reactie op een uitnodiging af te wachten. Het is heel moeilijk voor een manifesterende generator om te leren te wachten op hun reactie. Het kan veel langer duren dan bij pure generators.

Statistisch zijn generators het meest voorkomende type in de wereld (70%). Generators leiden de wereld en zijn onze grote werkers. Ze hebben een enorme hoeveelheid energie en kracht, maar kunnen deze niet goed inzetten als ze niet wachten op hun sacrale reactie om te reageren. De poort naar hun kracht is door reactie, en er is niets krachtiger dan een generator reagerend op het leven. Het sacrale centrum is levensenergie en generators trekken iedereen in die energie met hun open en omvattend aura. Als generators wachten zijn het net magneten. Mensen komen naar ze toe en vragen ze om dingen te doen. Generators hebben enorme kracht als ze hun design leven. Ze zijn als de priesteressen van Delphi: je moet naar ze toe gaan en ze vragen, anders geven ze je niets.


STRATEGIE: REAGEREN OP

De strategie van de generator is een besluit nemen op basis van reageren op ( to respond), en niet een beslissing te nemen als er geen sacrale reactie is – zo simpel is het. Sommige generators denken dat dit heel moeilijk is omdat ze “wachten met reageren” verwarren met “niets doen”. Niets doen is niet de bedoeling. Sterker nog: het is onmogelijk voor hen om niets te doen, omdat ze hier zijn om te genereren. Als ze doen waar ze van houden dan moeten ze wel reageren…

Actie komt voort uit ontvankelijkheid en generators moeten leren vertrouwen in de kracht van wachten en geduld. Het sacrale centrum is de bron van het leven en er is altijd wel iets om op te reageren: een blaffende hond, een zingende vogel, muziek, een gesprek. De reactie kan een tonale kwaliteit hebben, de sacrale geluiden ‘aha’ of “uhuh’ , of een stille reactie zoals een gevoel van binnen, een beweging ergens naartoe of ervan af.

Generators kunnen beginnen met reageren op als ze hun strategie leren kennen. Ze reageren op alles vanaf het moment dat ze uit bed komen, tot het moment dat ze gaan slapen. Omdat generators een diep verlangen hebben naar zelf kennis is het belangrijk dat ze zich focussen op wie ze zijn.’ Ze moeten zich realiseren dat wat hun brein denkt niet persé samenhangt met hun echte ik en hun echte doel. Ze moeten  hun ideeën en gedachten opgeven over wie zij denken te zijn en wat hun brein denkt dat hun leven eruit zou moeten zien.

Generators weten niets “zeker” over zichzelf omdat het meeste wat zij denken is een mentale constructie. Ze hebben een sacraal dat niet goed functioneert omdat ze hun hele leven zijn geconditioneerd. Hun sacrale motor is niet aan het snorren. Er is een soort zwakte. Hun sacrale motor is een instrument en die verzwakt als er niet op gespeeld wordt.

De meeste generators worden slaaf van het werk waar ze niet van houden en gebruiken hun sacrale centrum om door te zetten en zichzelf te pushen om niet op te geven. Om dit te veranderen zullen ze hun strategie moeten inzetten om de waarheid over zichzelf onder ogen te zien , over wie ze zijn en waar ze van houden. Om weer in het gevoel van hun sacraal te komen, moeten ze oefenen in het reageren op iets dat van buiten komt. Dit is vooral belangrijk voor beginnende HD-ers. Jezelf bevragen, praten tegen jezelf in de spiegel of antwoord geven op vragen die ze zelf hebben opgeschreven is niet reageren op iets van buitenaf. Dit gaat je niet helpen.

 

RELATIES:

Binnen een relaties moeten generators elkaar vragen zodat ze hun sacrale antwoord horen. Als er twee generators in een relaties zijn, en één van hen heeft een idee, dan zouden ze eerst hun  sacrale reactie moeten afwachten. Daarna hun partner aan hen laten vragen os dit een idee is dat ze echt graag willen doen. Op deze manier kunnen generators het verschil voelen tussen een idee dat uit het brein komt en een idee dat hun innerlijke waarheid spreekt.

Als een generator een relatie op de juiste manier begint, zal hij ook de relatie op de juiste manier beëindigen. Zonder rancune of schuld naar de ander. Vaak begint een relatie tussen twee Niet- Zelf personen; ze weten niet hoe ze met elkaar moeten zijn en als de relatie stopt zal er veel langdurige pijn zijn. Een generator alleen is nooit correct. Ze hebben bondgenoten nodig en moeten reageren op de bondgenoot die correct voor hen is.

 

GENERATOR MET EMOTIONELE AUTHORITEIT:

De uitdaging voor de generator met emotionele authoriteit is dat ze moeilijk te bereiken moeten zijn (hard to get). Niemand heeft het recht om onmiddelijke toegang naar hun te krijgen! Niemand. Hun emotionaliteit lijkt het nivo van frustratie te verhogen omdat een sacrale “ja” niet meteen een “ja” betekend. Zij moeten hun emotionele golf afwachten voordat ze hun definitieve antwoord geven. Als de wachtperiode over is kan de “ja” veranderd zijn in een “nee”. Strategie en Authoriteit zijn zo veel complexer geworden. Als een emotionele generator gevraagd wordt moeten ze door hun golf heen voordat ze correct kunnen reageren. Ze moeten af en toe even hun sacrale reactie ‘proeven’ als ze hun golf doorlopen en steeds terug vragen of ze een positieve of negatieve sacrale reactie voelen. Afhankelijk van de vraag kan dit uren, weken of zelfs maanden duren. Nooit reageren op de bovenkant of onderkant van de golf.

Het gedefinieerde emotionele centrum geeft impact aan iedereen in de omgeving. Er kan grote winst zitten in het verwerken van dingen gedurende een bepaalde tijd. Als emotionele generators experimenteren met moeilijk te bereiken zijn zullen ze werkelijk begrijpen hoe gunstig dit kan zijn. Als een emotionele generator zegt: “ik ben er nu nog niet klaar voor” , of “ik kan dit nu niet verwerken” betekent dat niet dat ze je afwijzen, maar dat op dit moment de tijd niet rijp is.

Onthoudt dat generators de levensenergie hebben die iedereen wil hebben, dit is waardevolle energie. Waarom zouden ze die weggeven zonder hun respect voor hun behoefte voor tijd en duidelijkheid?

 

NIET-ZELF GENERATORS:

Generators zijn geconditioneerd om Manifestors te zijn. Hun hele leven hebben ze gehoord: “ga naar buiten en zorg dat het gebeurt”. In plaats van ontvangend te zijn rennen ze rond alsof zíj de Manifesters zijn, en ze worden errg gefrustreerd omdat niets lijkt te werken voor hen.

Het niet-zelf thema voor Generators is Frustratie en dat reedt op als ze hun strategie en authoriteit niet volgen. Als Generators proberen te manifesteren of initiëren zonder te wachten op hun reactie op wat het leven hun brengt , zullen ze intense frustratie ervaren over de weerstanden die ze gaan tegenkomen. Als een Generator initiëerd zal de energie vastlopen en niet verder komen. Dat is waarom Generators de beste opgevers zijn. Ze moeten verwachtingen leren loslaten.

Veel Generators hebben moeite om weer in contact te komen met hun sacrale centrum. Hun hele leven zijn ze deze onderdrukt of genegeerd. Soms is de sacrale respons weg door levenslange conditionering en hebben daardoor geen relatie met hun sacrale centrum. Sterker nog: ze leven een leven dat gebaseerd is op het Niet-Zelf commentaar dat komt uit het brein dat de thema’s van de ongedefinieerde centra laat horen. De vraag voor een Generator is: “zal ik gevraagd worden”?  Hun angst is dat niemand ze zal vragen en daardoor nergens op kunnen reageren, dus wachten ze niet met reageren, maar initiëren.

 Als Generators hun strategie leren volgen, zullen ze te maken krijgen met angsten als:

-      Angst voor controleverlies over hun leven

-      Angst voor het onbekende

-      Angst dat er niets gaat gebeuren in hun leven en dat hun overleving in gevaar is

-      Angst dat niemand hen zal vragen

-      Angst om te falen

 

HANDTEKENING / DOEL:  TEVREDENHEID

Het thema voor de Niet-Zelf Generator is frustratie. Het liefst hebben ze tevredenheid. Ze willen dat hun energie gebruikt wordt op een bevredigende manier. Hun brein kan niet bedenken wat dat zou kunnen bewerkstelligen. Dit kan alleen komen via hun sacrale centrum en hun authoriteit.

 

METAFOOR:

In ons voetbalteam spelen de Generators de verdedigers. Ze wachten tot de bal naar hen toekomt. Als de kunnen leven met het feit dat ze niet de aanvallers zijn en deze beperking kunnen accepteren, zullen ze zeer succesvol zijn. Hun kracht ligt in reageren op dat wat er komt.

 


E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram